Monday, 18 November 2013

Salam Permedia


Salam Permedia.
Madah pembuka bicara.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi, blog rasmi Permedia dapat diwujudkan. 

Latar belakang Permedia.
Persatuan Teknologi Media (PERMEDIA), Universiti Utara Malaysia (UUM) merupakan sebuah persatuan akademik yang bernaung dibawah Pusat Pengajian Teknologi Multimedia & Komunikasi, Kolej Sastera & Sains, Universiti Utara Malaysia. PERMEDIA dianggotai oleh oleh pelajar-pelajar Sarjana Muda Teknologi Media, UUM. Pejalar-pelajar Sarjana Muda Teknologi Media meliputi tiga bidang pengkhususan iaitu penyiaran, periklanan, & kewartawanan.
Sekian. Salam Permedia